CICLE DE XERRADES

Adolescència i lectura
Adolescència i lectura
 • Què és l'adolescència (te'n recordes de la teva?). La nostra adolescència i l'adolescència d'ara. Canvis de l'adolescència (físics i biològics, psicològics i socials)
 • La recerca de referents nous, la mort de referents infantils. Referents propers (amistats, familiars, casa nostra) vs referents llunyans (heroïnes i herois, països fantàstics)
 • Què vol, què necessita un/a adolescent. Literatura i sèries. L'auge de la literatura (narrativa) juvenil. Tres tipus de literatura (i narrativa) juvenil: Infantilitzada, adultitzada i evolutiva (Crepuscle, Els jocs de la fam, Harry Potter) (13 reasons why, The end of the fucking world, Sex Education)
 • Els temes recurrents i perquè d'aquesta recurrència: l'amor, l'amistat, la recerca personal i la construcció de la personalitat; el bé i el mal, la temptació del risc vs la necessitat de seguretat, la nèmesi natural, fi de la infància.
 • La literatura que volem, la literatura que volen. Què volíem llegir, que ens feien llegir. Resultalts (positius i negatius). Currículum literari actual a la ESO vs situació real de l'adolescent. Què volem: que llegeixin o que només llegeixin el que nosaltres volem?
 • Com fer que els nois i noies llegeixin més? Les TIC, enemigues de la lectura? El nostre exemple. Lectura de companyia.

El sistema de protecció a la infància i l'adolescència a Catalunya
El sistema de protecció a la infància i l'adolescència a Catalunya
 • La llei LDOIA. Menor en risc, en risc greu, menors desemparades. Interès superior del menor. El deure de socors.
 • Estructura bàsica del sistema. DGAIA, EFI, EAIA, SSB, CSMIJ i altres sigles. Circuit de protecció (les professionals del sistema)
 • Els indicadors de risc/desemparament (conceptes bàsics) Què és un indicador. Indicadors vs sospites. Urgència i negligència. Qui detecta? Què fer quan...? Paper de veïnes, amigues, familiars, educadores... Principals indicadors de risc i/o desemparament.
Pactes i límits a l'adolescència
Pactes i límits a l'adolescència
 • Què és l'adolescència (te'n recordes de la teva?). La nostra adolescència i l'adolescència d'ara. Canvis de l'adolescència (físics i biològics, psicològics i socials).
 • La recerca de referents nous, la mort de referents infantils. Referents propers (amistats, familiars, casa nostra) vs referents llunyans (heroïnes i herois, països fantàstics).
 • La política de límits i pactes (la negociació) Què és un límit. Què és un pacte. La independència depenent. Hi ha coses que es negocien i hi ha coses que no es negocien.
 • Escenes per a un conflicte. La vulnerabilitat del risc o el risc de la vulnerabilitat. Les tecnologies (el mòbil, Internet). L'amor, el sexe i l'amistat. Els horaris. Les drogues (legals, il·legals, toves o dures). Els diners.
 • La comunicació: arma i eina. De què parlar i de què no parlar (límits pels adults). Quant parlar? Empatia. Com parlar? Sinceritat i claredat.
 • Projectar en els fills/es. Allò que jo vull, allò que ell/a vol. Quan jo era petit/a.
 • La necessitat (o no) de la formació fora de l'horari escolar. Activitats esportives, activitats artístiques, idiomes, informàtica i altres; el masclisme, els estereotips i les violències extraescolars.
 • Vine a veure'm jugar, no a veure'm competir. La culpa és de l'àrbitre, te l'haurien de passar més, no entenc per què no ets el/la protagonista.
 • Les relacions socials en l'àmit extraescolar. Les relacions dels/ de les mares/pares i les dels fills/es, relacions entre professionals i pares/mares, relacions entre iguals.
Masclisme, feminisme, sexe i gènere explicats a un infant
Masclisme, feminisme, sexe i gènere explicats a un infant
 • Introducció: què és feminisme? Què és masclisme? El feminisme i el masclisme explicats a un/a nen/a. La violència de gènero vs la violència familiar. Heteropatriarcat. Feminazi!
 • Primers missatges "condicionats". Abans i després del naixement. Primera i segona infància. Música, jocs, llibres, sèries, pel·lícules... El papa i la mama. A tu qui t'agrada?
La separació amb fills/es
La separació amb fills/es
 • Just abans. Planificar, sempre que sigui possible. Parlar amb els/les fills/es.
 • El moment d'anar-se'n. Acompanyar en el procés de canvi. Què sento jo, què sents tu. Els primers dies.
 • Ex parella, no ex pares/mares. Les primeres setmanes, meseo i el primer any. La relació d'ex parella (no d'ex pares/mares). Temps al temps. Les Preguntes Freqüents dels/de les nostres fills/es. Tindré un/a altre/a pare/mare? Competència o compenetració. Tinc dus cases: el joc de qui pot qué.
 • Noves parelles. El paper de cada persona, el paper dels/de les fills/ es. Complement vs substitut.
És molt petit, no s'adona de res (les violències invisibles)
És molt petit, no s'adona de res (les violències invisibles)

Què són i quines són les violencies silencioses?

A casa, a l'escola, el casal, l'esport, els iguals, els adults, l'exigència i l'autoexigència, l'empatia, la indiferència, els deures, els models a seguir, els germans i germanes, 

Tot allò que sembla que no afecta, però afecta. Podem evitar-ho? Podem reconduir-ho?

Per a més informació:

info@martinsroom.com / WhatsApp 647.390.629 / Telegram: martinazzo