EL QUÈ HI HA

Lectors 0

Un lector o una lectora 0 (zero) és la persona que rep una obra un cop l'autor o autora la dóna per acabada, sigui de l'estil que sigui i del gènere que sigui. Sense arribar a emetre un informe de lectura, el lector 0 sí que respon amb una opinió crítica sobre el contingut de l'obra, per escrit . És un test, una primera impressió, de si transmets allò que volies o provoques la reacció que esperaves provocar, de si agrada, de si s'entén. És previ a un informe de lectura, més àgil i ràpid i econòmic, però també menys detallat.

Informes de lectura

Un Informe de Lectura és la devolutiva que es fa, des d'un punt de vista qualificat, d'una obra per tal d'avaluar la seva viabilitat editorial i comercial. L'objectiu de l'informe és fer una dissecció del manuscrit, destacar les parts més positives i les més negatives tenint en compte aspectes tècnics, literaris i comercials. Es pot demanar per a una novel·la o un relat o conjunt de relats, per a assajos, biografies i qualsevol tipus d'obra literària, abans de enviar-lo a les editorials o a diferents agències literàries, o abans de presentar-lo a un concurs.

Correcció d'estil

Més enllà de l'informe de lectura, la correcció d'estil d'un text suposa un treball extens de revisió gramatical, sintàctica i, sobretot, d'estil; acompanyat de suggeriments directes i de modificacions sobre el manuscrit original, explicatives i amb diferents opcions de canvi. No emet un informe de lectura ja que es tracta d'una revisió tècnica, no d'una valoració. La necessitat d'aquest tipus de correcció és per assegurar-nos que algú veu allò que nosaltres o nosaltres, com a autors, no veiem

Ghostwriting

El servei d'escriptor fantasma és el de contractar a algú per escriure obres literàries o periodístiques, discursos o altres textos que s'acreditaran oficialment a una altra persona (qui contracta) com a autor/a. Moltes persones destacades recorren a contractar escriptors fantasmes per redactar o editar autobiografies, memòries, articles de revistes o un altre material escrit, ja sigui perquè no tenen temps o perquè se't dóna millor imaginar o llegir-lo que escriure-ho. Pots demanar que t'escrivim novel·les, relats, articles, biografies, guions o peces teatrals.


Consulta preus i condicions escrivint a info@martinsroom.com

Copywriting

Aquest servei ofereix la redacció d'un o diversos textos amb un propòsit publicitari o d'altres formes de comercialització o difusió. El resultat és un contingut escrit sobre una temàtica particular, per blocs, revistes, serveis de màrqueting, fulletons, catàlegs, cartes, discursos... Es busca la informació necessària, s'analitza el públic a qui va dirigit i es redacta perquè resulti atractiu i compleixi els propòsits del lloc en què es publicarà.


Consulta preus i condicions escrivint a info@martinsroom.com