INFORMES DE LECTURA

QUÈ ÉS UN INFORME DE LECTURA?

Un Informe de Lectura (IL), és la devolutiva que es fa, des d'un punt de vista qualificat, d'una obra abans que aquesta hagi estat editada, per tal d'avaluar-ne la seva viabilitat editorial i comercial. L'objectiu de l'IL és la de fer una dissecció del manuscrit, destacar-ne les parts més positives i les més negatives tenint en compte aspectes tècnics, literaris i comercials. En aquest sentit, un IL es pot demanar per a una novel·la o un relat o conjunt de relats, abans de d'enviar-lo a les editorials o a diferents agències literàries o de presentar-lo a un concurs.

Un IL tindrà en compte els següents aspectes:

1. Part tècnica

 • Títol
 • Autor/a
 • Idioma
 • Traducció (si cal)
 • Longitud de l'obra
 • Gènere i subgènere

2. Part descriptiva

 • Impressió general de l'obra
 • Resum de l'obra
 • Temes
 • Tractament dels personatges

3. Part valorativa

 • Llenguatge i tècnica literària
 • Originalitat i comparació de l'obra
 • Factors positius a destacar
 • Factors negatius a destacar
 • Valoració literària i puntuació (1 a 10)
 • Valoració comercial i puntuació (1 a 10)
 • Públic potencial
 • Suggeriments

Un IL no és una correcció de l'obra ni a nivell ortogràfic ni d'estil, de manera que no contempla aquesta part. La persona que demani un IL rebrà un document d'entre 4 i 8 pàgines des d'un punt de vista crític i imparcial seguint uns criteris tècnics i formatius.

EXEMPLES D'INFORMES DE LECTURA

Elantris

2018-09-02

Esta es una obra de fantasía con un inicio y desarrollo distinto a lo habitual en el género, pero acaba resultando pesada y tiene demasiadas discusiones filosófico-religiosas que no llevan a ninguna parte.

Esta es una obra de fantasía que rebosa imaginación, está muy bien construida y es, además, un canto a la literatura y a la lectura, lleno de metáforas ingeniosas y personajes muy bien encontrados

Preus i terminis

Els preus van relacionats amb la llargada del document i poden veure's incrementats, també, en cas de manuscrits tècnics.

 Els preus van per paraules i es basen en el mercat actual.

De 3.000 a 4.000 paraules


20 € (+IVA)

(1-3 dies)

De 4.000 a 6.000 paraules

 

25 € (+IVA)

(3-5 dies)

De 6.000 a 10.000 paraules


35 € (+IVA)

(5-8 dies)

De 10.000 a 15.000 paraules


50 € (+IVA)

(8-12 dies)

De 15.000 a 20.000 paraules


75 € (+IVA)

(12-16 dies)

De 20.000 a 30.000 paraules


95 € (+IVA)

(16-21 dies)

De 30.000 a 50.000 paraules


135 € (+IVA)

(21-30 dies)

De 50.000 a 75.000 paraules


180 € (+IVA)

(25-30 dies)

de 75.000 a 100.000 paraules


200 € (+IVA)

(30 dies)

+ de 100.000 paraules

a consultar