INFORMES DE LECTURA

QUÈ ÉS UN INFORME DE LECTURA?

Un Informe de Lectura (IL), és la devolutiva que es fa, des d'un punt de vista qualificat, d'una obra abans que aquesta hagi estat editada, per tal d'avaluar-ne la seva viabilitat editorial i comercial. L'objectiu de l'IL és la de fer una dissecció del manuscrit, destacar-ne les parts més positives i les més negatives tenint en compte aspectes tècnics, literaris i comercials. En aquest sentit, un IL es pot demanar per a una novel·la o un relat o conjunt de relats, abans de d'enviar-lo a les editorials o a diferents agències literàries o de presentar-lo a un concurs.

Un IL tindrà en compte els següents aspectes:

1. Part tècnica

 • Títol
 • Autor/a
 • Idioma
 • Traducció (si cal)
 • Longitud de l'obra
 • Gènere i subgènere

2. Part descriptiva

 • Impressió general de l'obra
 • Resum de l'obra
 • Temes
 • Tractament dels personatges

3. Part valorativa

 • Llenguatge i tècnica literària
 • Originalitat i comparació de l'obra
 • Factors positius a destacar
 • Factors negatius a destacar
 • Valoració literària i puntuació (1 a 10)
 • Valoració comercial i puntuació (1 a 10)
 • Públic potencial
 • Suggeriments

Un IL no és una correcció de l'obra ni a nivell ortogràfic ni d'estil, de manera que no contempla aquesta part. La persona que demani un IL rebrà un document d'entre 4 i 8 pàgines des d'un punt de vista crític i imparcial seguint uns criteris tècnics i formatius.

EXEMPLES D'INFORMES DE LECTURA

Elantris

2018-09-02

Esta es una obra de fantasía con un inicio y desarrollo distinto a lo habitual en el género, pero acaba resultando pesada y tiene demasiadas discusiones filosófico-religiosas que no llevan a ninguna parte.

Esta es una obra de fantasía que rebosa imaginación, está muy bien construida y es, además, un canto a la literatura y a la lectura, lleno de metáforas ingeniosas y personajes muy bien encontrados

Preus i terminis

Els preus van relacionats amb la llargada del document i poden veure's incrementats, també, en cas de manuscrits tècnics.

 Els preus van per paraules, les pàgines són aproximades i es basen en el mercat actual.

De 0 a 4.000 paraules

(entre 1 i 10 pàgines)

10

(1-3 dies)

De 4.000 a 10.000 paraules

(entre 10 i 25 pàgines) 

18

(3-5 dies)

De 10.000 a 20.000 paraules

(entre 25 i 50 pàgines)

35

(5-8 dies)

De 20.000 a 40.000 paraules (51-100 pàgines)

(entre 50 i 100 pàgines)

65 

(8-12 dies)

De 40.000 a 60.000 paraules

(entre 100 i 150 pàgines)

90 

(12-16 dies)

De 60.000 a 80.000 paraules

(entre 150 i 200 pàgines)

105

(16-21 dies)

De 80.000 a 100.000 paraules

(entre 200 i 250 pàgines)

115

(21-30 dies)

De 100.000 a 120.000 paraules

(entre 250 i 300 pàgines)

125

(25-30 dies)

+ de 120.000 paraules

(+ de 300 pàgines)

140

(30 dies)