TALLER DE NARRATIVA

Tallers i cursos

Relat

Escriure un relat no és tan senzill com pot semblar. Sovint la trama no surt com s'havia planejat, els personatges s'extralimiten o es desdibuixen, no aconseguim l'efecte desitjat o, a l'acabar-lo, sembla que no ens enganxa ni a nosaltres.

En aquest taller, amb un temari propi, anirem fent passos per construir un relat, tocant els diferents aspectes que han o haurien de formar part d'ell.

Al llarg de 10 sessions, es subministra el material i es corregeixen els textos via correu electrònic i presencialment. Amb una interacció constant amb el formador.

Escriptura creativa

El relat, l'assaig, la crítica, una ressenya o un article d'opinió o de difusió, així com qualsevol text publicitari requereix tenir creativitat i, a més, saber com plasmar-ho per escrit. Cada gènere suposa una forma diferent de narració i d'estil, necessita les seves eines i els seus trucs. En aquest taller, abordem aquells que siguin del vostre interès de forma adaptada.

Al llarg de 6 sessions, es donen les tècniques precises i es practica cada estil, per després rebre correccions i consells per correu electrònic.

Podràs triar entre el taller presencial i el virtual.

Preus (fins desembre 2019)

Taller de relat

10 sessions de 1,5 hores cadascuna. Seguiment posterior i informe de lectura gratuït

180€

Taller d'escriptura creativa (presencial)

6 sessions de 1,5 hores cadascuna, més seguiment posterior i correcció

105€

Taller d'escriptura creativa (virtual)

Des de casa, equivalent en nombre d'hores al taller presencial

75€

MATRÍCULA OBERTA


Formulari d'inscripció:

* L'ús de les dades personals facilitades en aquest formulari és únic i exclusiu per al taller de narrativa de martinsroom.com i seran esborrades les dades, a excepció que l'usuari/a així ho manifesti, un cop finalitzat el taller. Les dades passaran a formar part d'un registre creat amb la finalitat del taller i no seran comunicats ni fets servir per a cap altre fi.

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.