TALLER DE NARRATIVA

Tallers i cursos

Taller presencial de novel·la breu

A Premià de Mar (de moment juguem a casa), deu sessions en espais cèntrics, que inclouen el temari desenvolupat especialment i diferent a la metodologia habitual, amb atenció personalitzada que inclou també seguiment a través de correu electrònic, assessorament i correcció de textos, intercanvi d'opinions i experiències entre els i les i material didàctic, així com recursos per després d'acabar la novel·la.

Taller virtual de narrativa

A través de la web i del correu electrònic s'anirà subministrant el temari i corregint els textos i els exercicis. Una forma de treballar des de casa amb una interacció constant amb el formador.

Segueix llegint per saber-ne més!

TALLERS I CURSOS

(presencials i virtuals, així funcionen)

"Escriure és un ofici que s'aprèn escrivint" - Simone de Beauvoir.

Per què tallers i cursos de narrativa?

Un taller d'escriptura creativa o un curs de novel·la breu, està fet per a gent a la que li agrada escriure, però que necessita o vol eines que l'ajudin a l'hora d'asseure's a fer-ho, recursos per duur aquesta escriptura més enllà de la satisfacció personal que ja suposa, de per sí, escriure, l'afegit de saber que ho has fet bé i de que el talent propi pot expressar-se de la millor manera possible,  y a més sentir el plaer de ser llegit i valorat. Escriure no és el mateix que parlar per explicar alguna cosa, no és simplement descriure uns fets o transmetre coses que han passat, sinó que és dotar aquests fets, reals o inventats, de literatura.

Com s'imparteix?

 • Material didàctic i teòric sobre la construcció literària (8 unitats), que es va lliurant a mesura que es va avançant.
 • Cada unitat didàctica compta amb un o varis exercicis per anar construint un relat o un novel·la curta, i correcció dels mateixos en la sessió següenti del text.
 • Seguiment més enllà del taller mitjançant el correu electrònic.
 • Recomanaació de lectures i material que es renova constantement.
 • Intercanvi d'opinions i lectures a través de les "parelles narratives".

Aquest taller es fa amb temari propi, que s'ha desenvolupat a partir de l'experiència i la formació adquirides al llarg de molts anys dedicats a escriure i a llegir. Al llarg del taller, a partir de la inscripció, es dotarà als i les alumnes de material teòric orientatiu per tal de facilitar-los eines i coneixements sobre diferents formes d'escriure i, sobretot, de desenvoluoar la nostra escriptura. La part forta de la tasca es duu a terme és en base als relats que cadascú va escrivint seguint el temari del taller, exercici a exercici, tot (relat i exercicis) corregits i assessorats. Cada alumne/a tindrà una parella narrativa, un/a altre/a alumne/a que anirà veient què va escrivint la seva parella, pdent donar la seva opinió i valoració sobre els passos del relat, a mode de lector zero.


Introducció al temari

 1. Per què un taller? (continguts, exercicis, intercanvi, opinió, idees preconcebudes)
 2. Què és escriptura creativa? (definició, tipus, gèneres, a qui va dirigida)
 3. Inici (la idea on tot comença, el què i el com, la sinopsi, l'argument, documentar-se)
 4. Estructura base (marc narratiu, planificació, temporalitat, la trama, inici-nus-desenllaç)
 5. Els personatges (creació, profunditat, missió, evolució, relacions...)
 6. Desenvolupar la trama (capítol a capítol, escenes i nexes, improvisar, anotacions...)
 7. Escriptura `lliure (energia i espais, figures i estils, repassar vs avançar)
 8. Arribar fins el final (llegir-nos i llegir-se, coherència interna i externa, lectors 0, calaix)
 9. Recursos per a escriptores/es
Curs a Premià de Mar
Curs a Premià de Mar
Curs a Premià de Dalt
Curs a Premià de Dalt

Preus

(fins 31 de desembre de 2018)

Malgrat que aquest taller disposa d'un temari propi, cal tenir en compte que la part real i forta de la tasca que es duu a terme és en base als relats que es van construint en el mateix, seguint el temari, de manera que implica la correcció i assessorament sobre els textos i una continuïtat més enllà de les 15 hores que podríem considerar lectives del taller. El temari és material orientatiu i de suport i una guia sobre la dinàmica del taller i com es va avançant en la construcció d'un relat llarg o novel·la breu. És durant la mateixa construcció del relat que es pot anar corregint l'estil o, més que corregir-lo, es pot anar orientant sobre el mateix, en base a l'estil narratiu de cadascú i valorem que un aportació teòrica sobre aquests elements.

El taller de narrativa virtual inclou allò equivalent a deu sessions, d'1.5h de durada cadascuna (total de 15h) i s'imparteix amb caràcter setmanal, això és, cada tema serà treballat d'una setmana per a l'altra. Es lliurarà el material teòric a l'inici de cada tema i els exercicis hauran de presentar-se abanbs del següent.

Aquest taller de narrativa es duu a terme amb material d'elaboració pròpia i la correcció dels exercicis correspon únicament al tutor/a de cada grup. Els grups virtuals seran d'un màxim de 6 alumnes i s'aniran creant grups segons demanda.

Així mateix, es recomanaran lectures d'autors i autores amb l'intenció que siguin d'ajuda i model en la creació d'un relat llarg propi. L'objectiu del taller és el de dotar als i les alumnes d'eines per a la construcció de relats de ficció, a l'hora que es treballa sobre un relat propi de cada alumne i alumna, iniciat duant el taller i que s'anirà seguint pas a pas fins a tenir-lo acabat (es calcula que una novel·la breu pot oscil·lar entre les 15.000 i 40.000 paraules, equivalents aproximadament a 40-100 pàgines). En el cas del taller virtual, es contempla relat llarg, no tan novel·la breu.

Per a inscriure's s'ha d'emplenar el formulari que trobareu aquí. No es confirmarà l'inscripció fins que s'hagi rebut el pagament corresponent (la forma de pagament es detallarà per correu electrònic).

Preu individual del taller presencial

(Abans d'espantar-vos, consulteu preus a d'altres llocs)

Assistència al curs, atenció personalitzada, lliurament puntual del material didàctic, correcció dels exercicis, ressolució de dubtes, seguiment de la novel·la segons va avançant, compte de correu electrònic a martinsroom.com, seguiment personal i virtual continuat, informe de lectura gratuït.

180 €

Preu individual del taller virtual

Lliurament puntual del material, correcció dels exercicis, ressolució de dubtes, seguiment del relat segons va avançant, compte de correo electrònic en martinsroom.com.

100 €

Preu per apuntar-se en parella

(dues persones, coneguts, amics, amants, familiars residents a...)

presencial 160 €

virtual 85 €

Preu per apuntar-se en grup

A partir de 4 persones

presencial 125 €

virtual 75 €

MATRÍCULA OBERTA


Formulari d'inscripció:

* L'ús de les dades personals facilitades en aquest formulari és únic i exclusiu per al taller de narrativa de martinsroom.com i seran esborrades les dades, a excepció que l'usuari/a així ho manifesti, un cop finalitzat el taller. Les dades passaran a formar part d'un registre creat amb la finalitat del taller i no seran comunicats ni fets servir per a cap altre fi.

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.